DAB/DAB+ Приемане на радио (DSX-B710D)

NO INFO

  • Няма основна информация за текущата DAB станция.

NO STATION: DAB сигналът не може да се приема.

  • Извършете автоматична настройка.
  • Проверете свързването на антената за DAB.
  • Уверете се, че [ANT-PWR] е настроено на [ON].

RECEIVING

  • Избран е източник DAB и приемникът изчаква приемането на станция.