Свързване не е възможно.

  • Връзката се контролира едностранно (този приемник или BLUETOOTH устройството), но не и от двете.
    • Свържете се с този приемник от BLUETOOTH устройство или обратното.