Свързаното BLUETOOTH аудиоустройство не може да се управлява.

  • Уверете се, че свързаното BLUETOOTH аудиоустройство поддържа AVRCP.