Избиране на канали за SiriusXM

  1. Натиснете (търсене).
  2. Завъртете диска за управление, за да изберете [CHANNEL], и го натиснете.
  3. Завъртете диска за управление, за да изберете желания канал, и го натиснете.

За избиране на канали с режим за бързо търсене

Натиснете и задръжте (нагоре) или (надолу) на дистанционното управление за повече от 2 секунди след избиране на [CHANNEL], след това натиснете ENTER.