Sony | Music Center” с iPhone/смартфон с Android

Необходимо е изтегляне на най-новата версия на приложението “Sony | Music Center” от App Store за iPhone или от Google Play за смартфон с Android.

Забележка

  • От съображения за безопасност следвайте местните закони за движение по пътищата и не използвайте приложението, докато шофирате.
  • Sony | Music Center” е приложение за управление на аудиоустройства на Sony, които са съвместими с “Sony | Music Center”, от Вашия iPhone/смартфон с Android.
  • Какво може да бъде управлявано със “Sony | Music Center” варира в зависимост от свързаното устройство.
  • За да се възползвате от функциите на “Sony | Music Center”, вижте подробната информация на Вашия iPhone/смартфон с Android.
  • За по-подробна информация за “Sony | Music Center” посетете следния URL адрес: http://www.sony.net/smcqa/
  • Посетете уебсайта по-долу и проверете съвместимите модели за iPhone/смартфон с Android.
    За iPhone: посетете App Store
    За смартфон с Android: посетете Google Play