Някои функции не работят.

  • Проверете дали свързаното устройство поддържа съответните функции.