Връзката на приложението “Sony | Music Center” автоматично се прекъсва, когато дисплеят превключи на [IPOD].

  • Приложението “Sony | Music Center” на iPhone/iPod не поддържа възпроизвеждане от iPod.
    • Променете източника на приемника на различен от [IPOD], след това установете връзката със “Sony | Music Center”.