USB устройството отнема повече време за започване на възпроизвеждане.

  • USB устройството съдържа файлове със сложна структура на директориите.