Актуализиране на списъка със станции (автоматична настройка)

  1. Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [GENERAL], и го натиснете.
  2. Завъртете диска за управление, за да изберете [AUTO TUNE], и го натиснете.
    Приемникът актуализира списъка със станции.
    Вместо това натиснете и задръжте (преглед) за стартиране на автоматично настройване.

За задаване на станция

Докато приемате станцията, която искате да зададете като предварително настроена, натиснете и задръжте бутон с цифра (1 до 6), докато се появи [MEMORY].

За приемане на предварително настроени станции

След като сте избрали желаната честотна лента, натиснете бутон с цифра (1 до 6).