BLUETOOTH функция

BT AUDIO NO DEVICE: BLUETOOTH аудиоустройството не е свързано или разпознато.

  • Уверете се, че BLUETOOTH аудиоустройство е надеждно свързано или че е установена BLUETOOTH връзка с BLUETOOTH аудиоустройството.

ERROR: избраната операция не може да се извърши.

  • Изчакайте за момент и опитайте отново.

NO DEVICE: мобилен телефон с HFP (профил за свободни ръце) не е свързан или разпознат.

  • Уверете се, че има надеждно свързан мобилен телефон с HFP или връзка чрез BLUETOOTH е установена с мобилния телефон с помощта на HFP.

NO INFO: телефонният номер е скрит от повикващия.

NO SUPPORT: избраната операция не е позволена или не се поддържа.

  • Уверете се, че свързаното BLUETOOTH устройство поддържа HFP (профил за свободни ръце).

UNKNOWN: име или телефонен номер не може да се покаже.