Възпроизвеждане от USB устройство

В тези инструкции за работа “iPod” се използва като общо понятие за iPod функциите на iPod и iPhone, освен ако не е посочено друго от текста или илюстрациите.


За подробности относно съвместимостта на Вашия iPod вижте “Относно iPod” или посетете сайта за поддръжка.


AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (клас масова памет) и MTP (протокол за пренасяне на медии) типове USB устройства*, които съответстват на USB стандарта, могат да се използват. В зависимост от USB устройството може да се избира режим Android или MSC/MTP на приемника.
За някои цифрови мултимедийни плейъри или смартфони с Android може да е необходимо избирането на режим MTP.

* напр. USB флашустройство, цифров мултимедиен плейър, смартфон с Android

Забележка

 • За подробности относно съвместимостта на Вашето USB устройство посетете сайта за поддръжка.
 • Смартфони с Android OS 4.1 или по-нова версия поддържат Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Въпреки това някои смартфони може да не поддържат напълно AOA 2.0 дори ако е инсталирана Android OS 4.1 или по-нова версия. За подробности относно съвместимостта на Вашия смартфон с Android посетете сайта за поддръжка.
 • Възпроизвеждане на следните типове файлове не се поддържа.
  MP3/WMA/AAC/FLAC:
  • защитени с авторско право файлове
  • DRM (управление на правата за достъп) файлове
  • Многоканални аудиофайлове
  MP3/WMA/AAC:
  • файлове с компресия без загуби


Преди установяване на връзка изберете режима USB (режим Android или режим MSC/MTP) в зависимост от USB устройството.

 1. Свържете USB устройството към USB порта.
  Възпроизвеждането започва.
  Ако вече има свързано устройство, за стартиране на възпроизвеждане натиснете SRC (източник), за да изберете [USB] ([IPOD] се показва на дисплея, когато се разпознае iPod).
 2. Регулирайте силата на звука на този приемник.


За спиране на възпроизвеждане

Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.

За премахване на устройството

Спрете възпроизвеждането и след това премахнете устройството.

Обърнете внимание за iPhone

Когато свържете iPhone чрез USB, силата на звука за обаждането се управлява от iPhone, а не от приемника. Внимавайте по невнимание да не увеличите силата на звука на приемника по време на обаждане, защото това може да доведе до внезапен и силен звук при приключване на разговора.