Отстраняване на неизправности

Направете следното, преди да заявите ремонтна услуга.
  • Прочетете съответните инструкции и теми за отстраняване на неизправности в това Помощно ръководство.
  • Проблеми могат да бъдат разрешавани с актуализиране на софтуера. Когато инсталирате приложението “Support by Sony” на Вашия смартфон, можете да получавате информация за актуализиране на софтуера по удобен начин.
  • Посетете нашата начална страница за поддръжка на клиенти.


Ако нищо от изброеното по-горе не помага, консултирайте се с най-близкия дистрибутор на Sony.