Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство

За да използвате сдвоено устройство, е необходима връзка с този приемник. Някои сдвоени устройства ще се свързват автоматично.

  1. Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [BLUETOOTH], и го натиснете.
  2. Завъртете диска за управление, за да изберете [BT SIGNAL], и го натиснете.
    Уверете се, че (BLUETOOTH) светва.
  3. Активирайте BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството.
  4. Свържете BLUETOOTH устройството с този приемник.
    (мобилен телефон) или (аудио) светва.
Икона на дисплея Подробна информация

(мобилен телефон)
Светва, когато обаждане със свободни ръце е налично след активиране на HFP (профил за свободни ръце).

(аудио)
Светва, когато от аудиоустройството може да се възпроизвежда след активиране на A2DP (разширен профил на аудиоразпространение).

За свързване на последно свързваното устройство от този приемник

Активирайте BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството.
За свързване с аудиоустройството натиснете SRC (източник), за да изберете [BT AUDIO], и натиснете (възпроизвеждане/пауза).
За свързване с мобилния телефон натиснете CALL (налично е само когато към приемника няма свързано аудиоустройство или мобилен телефон).

Съвет

  • При включен BLUETOOTH сигнал: когато ключът за запалване е в положение ВКЛ., този приемник се свързва отново автоматично към последно свързвания мобилен телефон.

Забележка

  • При поточно предаване на BLUETOOTH аудио не можете да се свържете от този приемник към мобилния телефон. Вместо това се свържете от мобилния телефон към този приемник.

За записване на Вашия глас по време на обаждане със свободни ръце

Трябва да инсталирате микрофона (доставен).