На обаждане е отговорено неволно.

  • Свързаният телефон е настроен да отговаря автоматично на обаждания.