Актуализиране на фърмуера

За да актуализирате фърмуера, посетете сайта за поддръжка, след това следвайте онлайн инструкциите.

Забележка

  • За актуализиране на фърмуера е необходимо USB устройство (не е доставено). Запазете програмата за актуализиране на USB устройството и го свържете към USB порта, след това изпълнете операцията за актуализиране.
  • Актуализирането на фърмуера отнема няколко минути, за да завърши. По време на актуализирането не завъртайте ключа за запалване в положението OFF и не изваждайте USB устройството.