Възпроизвеждане от BLUETOOTH устройство

Можете да възпроизвеждате съдържание на свързано устройство, което поддържа BLUETOOTH A2DP (разширен профил на аудиоразпространение).

 1. Установете BLUETOOTH връзка с аудиоустройството.
  Вижте “Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство”.
  За избор на аудиоустройство натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] [AUDIO DEV].
 2. Натиснете SRC (източник) за избиране на [BT AUDIO].
 3. Задействайте аудиоустройството за стартиране на възпроизвеждането.
 4. Регулирайте силата на звука на този приемник.

Забележка

 • В зависимост от аудиоустройството информация, като име, номер на запис/времетраене и състояние на възпроизвеждане, може да не се показва на този приемник.
 • Дори ако източникът бъде променен на този приемник, възпроизвеждането на аудиоустройството не спира.
 • [BT AUDIO] не се показва на дисплея, докато се използва приложението “Sony | Music Center” чрез BLUETOOTH функцията.

За приравняване на силата на звука на BLUETOOTH устройството към други източници

Стартирайте възпроизвеждане на BLUETOOTH аудиоустройството при средна сила на звука и настройте обичайното ниво на звука на приемника.
Натиснете MENU, след това изберете [SOUND] [BTA VOLUME].