Гласът на говорещия не се чува.

  • Високоговорителите не са свързани към приемника.
    • Свържете високоговорителите към приемника. За избиране на високоговорителите за гласа на говорещия натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] [VOICE-OUT].