Използване на гласовото разпознаване (само за смартфон с Android)

  1. Натиснете и задръжте VOICE за активиране на гласово разпознаване.
  2. Кажете желаната гласова команда на микрофона.

За дезактивиране на гласовото разпознаване

Натиснете VOICE.

Забележка

  • Гласовото разпознаване може да не е налично в някои случаи.
  • Гласовото разпознаване може да не работи правилно в зависимост от производителността на свързания смартфон с Android.
  • Използвайте при условия, където шумове, като например от двигател, са сведени до минимум по време на гласово разпознаване.