Няма звук от високоговорителите на автомобила по време на обаждане със свободни ръце.

  • Ако звукът се извежда от мобилния телефон, настройте го за извеждане на звука чрез високоговорителите на автомобила.