Относно приложението “Support by Sony

Когато инсталирате приложението “Support by Sony” на Вашия смартфон, можете да получавате информация за актуализиране на софтуера по удобен начин.

Приложение “Support by Sony” – намерете информация и получавайте уведомления за Вашия продукт:

Новини и уведомления
Софтуерни актуализации
Ръководства
Полезни съвети


https://sony.net/SBS


Посетете уебсайта на “Support by Sony” на sony.net/SBS и запазете като показалец името на модела на приемника – “DSX-B700”, “DSX-B700W” или “DSX-B710D”, когато посетите уебсайта.