65 MHz до 74 MHz в FM3 не може да се настройва. (DSX-B700(EUR))

  • [AREA] е настроена на [EUROPE].
    • Настройте [AREA] на [RUSSIA].