Звукът прекъсва.

  • Звукът може да прекъсва при висока скорост на предаване.
  • DRM (управление на правата за достъп) файлове може да не се възпроизвеждат в някои случаи.