Няма звуков сигнал.

  • Свързан е външен усилвател и не използвате вградения усилвател.