Свързване на USB устройство

  1. Намалете силата на звука на приемника.
  2. Свързване на USB устройството към приемника.
    За свързване на iPod/iPhone използвайте кабел за USB свързване за iPod (не е доставен).