SiriusXM Работа (DSX-B700(UC))

CHANNEL LOCKED

 • Заявеният от Вас канал е заключен от функцията за родителски контрол на радиото.

CHANNEL NOT AVAILABLE

 • Заявеният от Вас канал не е валиден SiriusXM канал или каналът, който сте слушали, вече не е наличен.
 • Също можете да видите това съобщение за момент при първоначално свързване на нов SiriusXM тунер на превозното средство.
  Посетете www.siriusxm.com за САЩ или www.siriusxm.ca за Канада за информация относно подредбата на SiriusXM каналите.

CHANNEL NOT SUBSCRIBED

 • Заявеният от Вас канал не е включен във Вашия абонамент за SiriusXM или каналът, който сте слушали, вече не се включва във Вашия абонамент за SiriusXM.
  Ако имате въпроси относно Вашия абонамент или желаете да се абонирате за този канал, моля, свържете се със SiriusXM.
  За САЩ посетете www.siriusxm.com или се обадете на 1-866-635-2349.
  За Канада посетете www.siriusxm.ca или се обадете на 1-877-438-9677.

CHECK ANTENNA

 • Радиото е открило неизправност в антената на SiriusXM.
 • Кабелът на антената може да е или разкачен, или повреден.
  • Уверете се, че кабелът на антената е свързан към SiriusXM тунера на превозното средство.
  • Огледайте кабела на антената за повреди и прегъвания.
  • Заменете антената, ако кабелът е повреден. SiriusXM продукти са налични при Вашия местен търговец за автомобилно аудио или онлайн на
   https://shop.siriusxm.com/all-parts/

CHECK TUNER

 • Радиото среща трудности при комуникацията със свързания SiriusXM тунер на превозното средство.
 • Тунерът може да е разкачен или повреден.
  • Уверете се, че кабелът за SiriusXM тунера на превозното средство е свързан надеждно към радиото.

INCORRECT PASS CODE ENTERED

 • Въведеният код за достъп е неправилен.
  • Въведете правилния код за достъп.
  • Ако забравите Вашия код за достъп, извършете [SXM RESET] в [GENERAL].
   Обърнете внимание, че извършването на [SXM RESET] ще инициализира всички настройки на SiriusXM и съхраненото съдържание в свързания SiriusXM тунер на превозното средство.

NO SIGNAL

 • Свързаният SiriusXM тунер на превозното средство среща трудности при приемането на сателитния сигнал на SiriusXM.
  • Уверете се, че Вашето превозно средство е на открито с ясен изглед към небето.
  • Уверете се, че антената SiriusXM за монтиране с магнит е поставена върху метална повърхност от външната страна на превозното средство.
  • Преместете SiriusXM антената настрани от каквито и да е препятствия.
  • Огледайте кабела на антената за повреди и прегъвания.
  • Направете справка с ръководството за монтаж на свързания SiriusXM тунер на превозното средство за допълнителна информация за монтирането на антената.
  • Заменете антената, ако кабелът е повреден. SiriusXM продукти са налични при Вашия местен търговец за автомобилно аудио или онлайн на
   https://shop.siriusxm.com/all-parts/

SUBSCRIP UPDATED - PRESS ENTER TO CONTINUE

 • Радиото е открило промяна в състоянието на Вашия абонамент за SiriusXM.
  • Натиснете ENTER, за да изчистите съобщението.
   Ако имате въпроси относно Вашия абонамент, моля, свържете се със SiriusXM. За САЩ посетете www.siriusxm.com или се обадете на 1-866-635-2349.
   За Канада посетете www.siriusxm.ca или се обадете на 1-877-438-9677.