Подготвяне на мобилен телефон

За да използвате мобилен телефон, свържете го с този приемник. Можете да свържете два мобилни телефон към приемника.