Работа с основните настройки

Можете да задавате елементи в следните категории за настройка: основна настройка (GENERAL), настройка на звука (SOUND), настройка на дисплея (DISPLAY), настройка на BLUETOOTH (BLUETOOTH), настройка на “Sony | Music Center” (SONY APP).

  1. Натиснете MENU.
  2. Завъртете диска за управление, за да изберете категорията за настройка, и го натиснете.
    Елементите, които могат да се настройват, може да се различават в зависимост от източника и настройките.
  3. Завъртете диска за управление, за да изберете опциите, и го натиснете.

За да се върнете на предишния дисплей

Натиснете (назад).