Поддръжка

Подмяна на литиевата батерия (CR2025) на дистанционното управление (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)DSX-B700W)

Когато зарядът на батерията намалее, обхватът на дистанционното управление намалява.

ВНИМАНИЕ

Опасност от експлозия, ако батерията е неправилно подменена. Подменяйте само със същия или еквивалентен тип батерии.

Илюстрация, показваща правилния начин за поставяне на литиевата батерия в дистанционното управление

A: Литиева батерия (CR2025) с полюса + нагоре

Забележка

  • Пазете литиевата батерия от деца. Ако батерията бъде глътната, незабавно се консултирайте с лекар.