Набиране от телефонния указател

  1. Натиснете CALL.
    Когато към приемника са свързани два мобилни телефона, завъртете диска за управление, за да изберете един от тях, и го натиснете.
  2. Завъртете диска за управление, за да изберете [PHONE BOOK], и го натиснете.
  3. Завъртете диска за управление, за да изберете инициал от списъка с инициали, и го натиснете.
  4. Завъртете диска за управление, за да изберете име от списъка с имена, и го натиснете.
  5. Завъртете диска за управление, за да изберете телефонен номер от списъка с номера, и го натиснете.
    Телефонното обаждане започва.