Провеждане на разговор чрез повторно набиране

  1. Натиснете CALL.
    Когато към приемника са свързани два мобилни телефона, завъртете диска за управление, за да изберете един от тях, и го натиснете.
  2. Завъртете диска за управление, за да изберете [REDIAL], и го натиснете.
    Телефонното обаждане започва.