BLUETOOTH функцията не може да работи.

  • Изключете приемника с натискане и задържане за повече от 2 секунди на OFF и го включете отново.