Търсене на станция по име (“Quick-BrowZer™”)

Можете да изведете списък със станции за лесно търсене.

  1. По време на DAB приемане натиснете (преглед).
    Приемникът влиза в режим “Quick-BrowZer” и се показва списъка със станции.
  2. Завъртете диска за управление, за да изберете желаната станция, и го натиснете.
    Приемането започва.

За изход от режима “Quick-BrowZer

Натиснете (назад).