Избиране на източник или приложение

Можете да използвате за избиране на желаните източник или приложение на iPhone/смартфон с Android.

За избиране на източника

Натиснете SRC (източник) неколкократно. Или вместо това натиснете SRC (източник), завъртете диска за управление, за да изберете желания източник, и след това натиснете ENTER.

За показване на списъка с източници

Натиснете SRC (източник).

За настройване на звука и дисплея

Можете да регулирате настройките за звука и дисплея чрез iPhone/смартфон с Android.


За подробности за настройките вижте в раздела за помощ в приложението.