Свързване с Pandora® не е възможно.

  • Спрете приложението Pandora® на мобилното устройство и го стартирайте отново.