Докато се изпълнява приложението “Sony | Music Center” чрез BLUETOOTH, дисплеят автоматично превключва на [BT AUDIO].

  • Приложението “Sony | Music Center” или BLUETOOTH функцията не работят.
  • Стартирайте приложението отново.