Няма съобщения за пътната обстановка.

  • Дезактивирайте DAB съобщенията.
    • Съобщенията за пътната обстановка са дезактивирани, когато са активирани DAB съобщенията.