Нулиране на приемника

Преди работа с източника за първи път след подмяна на акумулатора или промяна на свързванията, трябва да го нулирате.

  1. Натиснете и задръжте DSPL (дисплей) и CALL за повече от 2 секунди.

Забележка

  • Нулирането на приемника ще премахне настройката за часовника и определена част от съхраненото съдържание.