Функцията SEEK стартира след няколко секунди на слушане. (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

  • Станцията е без TP или е със слаб сигнал.
    • Дезактивирайте TA.