Налични операции по време на обаждане

За регулиране на силата на тона за звънене

Завъртете диска за управление по време на получаване на обаждане.

За регулиране на силата на гласа на говорещия

Завъртете диска за управление по време на обаждане.

За регулиране на силата на звука за другата страна (регулиране на усилването на микрофона)

Натиснете MIC.
Регулируеми нива на силата на звука: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

За намаляване на ехото и шума (режим за потискане на ехото/шумопотискане)

Натиснете и задръжте MIC.
Възможни режими: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

За превключване между режим за свободни ръце и ръчен режим

По време на обаждане натиснете MODE за превключване на аудиото на обаждането между приемника и мобилния телефон.

Забележка

  • В зависимост от мобилния телефон тази операция може да не е налична.