Провеждане на разговор чрез гласови етикети

Можете да провеждате разговори чрез изговаряне на гласовия етикет, съхранен в свързания мобилен телефон, който има функция за гласово набиране.

  1. Натиснете CALL.
    Когато към приемника са свързани два мобилни телефона, завъртете диска за управление, за да изберете един от тях, и го натиснете.
  2. Завъртете диска за управление, за да изберете [VOICE DIAL], и го натиснете.
    Като алтернатива натиснете и задръжте VOICE за повече от 2 секунди (налично само за първият свързан мобилен телефон към приемника).
  3. Изговорете гласовия етикет, съхранен на мобилното устройство.
    Вашият глас е разпознат и обаждането започва.

За отказване на гласово набиране

Натиснете VOICE.