Звукът прескача по време на възпроизвеждане от BLUETOOTH аудиоустройство.

  • Намалете разстоянието между приемника и BLUETOOTH аудиоустройството.
  • Ако BLUETOOTH аудиоустройството се съхранява в кутия, която прекъсва сигнала, изваждайте аудиоустройството от кутията по време на използване.
  • Няколко BLUETOOTH или други устройства, които излъчват радиовълни, се използват наблизо.
    • Изключете другите устройства.
    • Увеличете разстоянието от другите устройства.
  • Звукът от възпроизвеждане спира за момент, когато се осъществява връзка между този приемник и мобилния телефон. Това не е неизправност.