Pandora® Работа (DSX-B700(UC)/DSX-B700W)

PANDORA BOOKMARK ERROR: запазването на показалец е неуспешно.

 • Изчакайте за момент и опитайте отново.

LOG IN ERROR: не сте влезли в акаунта си за Pandora®.

 • Прекъснете връзката на устройството, влезте във Вашия акаунт на Pandora®, след това свържете устройството отново.

PANDORA NO DEVICE: BLUETOOTH устройството не е свързано или разпознато.

 • Уверете се, че BLUETOOTH устройството е свързано надеждно или че BLUETOOTH връзка е установена с BLUETOOTH устройството. След това изберете отново източника Pandora®.

PANDORA NO STATIONS: няма станции във Вашия акаунт.

 • Създайте станция от Вашия мобилен телефон.

NOT ALLOWED: избраната операция не е позволена.

 • Обратната връзка за предпочитания не е позволена.
  • Изчакайте до приключване на рекламата.
  • Някои функции, като например “споделена станция”, не позволяват обратна връзка. Изчакайте да започне следващият запис или изберете друга станция от списъка.
 • Запазване като показалец не е позволено.
  • Изчакайте до приключване на рекламата.
  • Изберете други запис или станция и опитайте отново.

PANDORA UNAVAILABLE: Pandora® не е налична извън Вашата държава или избраната станция вече не е налична или е изтекла.

 • Изберете друга станция.

PANDORA ERROR: избраната операция не може да се извърши или на сървъра на Pandora® се извършва техническа поддръжка.

 • Изчакайте за момент и опитайте отново.

PANDORA NOT FOUND: Pandora® не е на Вашето устройство или не е стартирана.

 • Уверете се, че приложението Pandora® е инсталирано и работи правилно. След това изберете отново източника Pandora®.

PANDORA BAD NETWORK: мрежовата връзка е нестабилна или е прекъсната.

 • Възстановете мрежовата връзка на устройството или изчакайте до установяването на връзка с мрежата.

SKIP LIMIT: прескачането на записи не е позволено.

 • Изчакайте да приключи рекламата – започва следващият запис или изберете друга станция от списъка. Pandora® ограничава броя прескачания, които са позволени за услугата.

THUMBS ERROR: има неизправност в обратната връзка за предпочитания.

 • Изчакайте за момент и опитайте отново.

PANDORA UPDATE APP: свързана е стара версия на Pandora®.

 • Актуализирайте приложението Pandora® до най-новата версия.