Предварителното настройване не е възможно.

  • Излъчваният сигнал е прекалено слаб.