Сервизното име на програмата мига. (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

  • Сервизното име на програмата мига.
    • Натиснете / (SEEK –/+), докато сервизното име на програмата мига. [PI SEEK] се появява и приемникът започва да търси друга честота със същите данни за PI (идентификация на програмата).