Превключване на FM/AM стъпка за настройване (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))

Настройте FM/AM стъпката на тунера спрямо Вашата страна. Тази настройка се показва само когато източникът е изключен и се показва часовникът.

  1. Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [GENERAL], и го натиснете.
  2. Завъртете диска за управление, за да изберете [TUNER STEP], и го натиснете.
  3. Завъртете диска за управление, за да изберете от [50K/9K], [100K/10K] или [200K/10K], и го натиснете.