Няма звук или звукът е много тих.

  • Положението на фейдъра [FADER] не е настроено за система с 2 високоговорителя.
  • Силата на звука на приемника и/или свързано устройство е много намалена.
    • Увеличете силата на звука на приемника и на свързаното устройство.