Качеството на звука от телефона е лошо.

  • Качеството на звука от телефона зависи от условията на приемане на мобилния телефон.
    • Преместете Вашия автомобил на място, където може да се подобри сигнала на мобилния телефон, ако приемането е влошено.