Свързване на друго преносимо аудиоустройство

  1. Изключете преносимото аудиоустройство.
  2. Намалете силата на звука на приемника.
  3. Свържете преносимото аудиоустройство към жака за вход AUX (стерео мини жак) на приемника със свързващ кабел (не е доставен)*.

    *Уверете се, че използвате жак от прав тип.

  4. Натиснете SRC (източник) за избиране на [AUX].

За приравняване на силата на звука на свързаното устройството към други източници

Стартирайте възпроизвеждане на преносимото аудиоустройство при средна сила на звука и настройте обичайното ниво на сила на звука на приемника.
Натиснете MENU, след това изберете [SOUND] [AUX VOLUME].