Настройване на AF и TA (DSX-B700(EUR)/DSX-B710D)

“Алтернативни честоти” (AF) постоянно пренастройва станцията на най-силния сигнал в мрежата, а “Съобщения за пътната обстановка” (TA) предоставя текуща информация за пътната обстановка или програми за пътната обстановка (TP), ако се приемат такива.

  1. Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [GENERAL], и го натиснете.
  2. Завъртете диска за управление, за да изберете [AF/TA], и го натиснете.
  3. Завъртете диска за управление, за да изберете [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] или [AF/TA-OFF], и го натиснете.

За предварителна настройка на RDS станции с настройка за AF и TA

Можете да правите предварителна настройка на RDS станции заедно с настройка за AF/TA. Настройте AF/TA, след това направете предварителната настройка на станцията с BTM или ръчно. Ако правите предварителната настройка ръчно, можете също така да настройвате и станции без RDS.

За получаване на съобщения за извънредни ситуации

С включени AF или TA, съобщенията за извънредни ситуации автоматично ще прекъсват текущо избрания източник.

За регулиране на силата на звука по време на съобщение за пътната обстановка

Нивото ще се запази в паметта за последващи съобщения за пътната обстановка независимо от стандартното ниво за силата на звука.

За оставане на една регионална програма (REGIONAL)

Когато са включени функциите AF и REGIONAL, няма да се превключва на друга регионална станция с по-ясна честота. Ако излезете от обсега на приемане на тази регионална програма, настройте [REGIONAL] в [GENERAL] на [REG-OFF] по време на приемане на FM.
(Тази функция не работи в Обединеното кралство и някои други области.)

Функция за локална връзка (само за Обединеното кралство)

Тази функция Ви позволява да избирате други местни станции в областта дори ако те не са настроени предварително на бутоните с цифри.
По време на приемане на FM натиснете бутон с цифра (1 до 6), на който е предварително настроена местна станция. В рамките на 5 секунди натиснете отново бутона с цифра на местната станция. Повтаряйте тази процедура до започване на приемането на местната станция.