Режимът за демонстрация стартира по време на възпроизвеждане или приемане.

  • Режимът за демонстрация стартира, ако за 5 минути не се извършват действия и настройката е [DEMO-ON].
    • Настройте на [DEMO-OFF].